1423 წ

სერტიფიცირება

 • TUV-Seedling 7P2489 Zipper ჩანთებისთვის - 01

 • TUV OK Compost Home - 01

 • TUV OK Compost Industrial ჩანთებისთვის - 01

 • TUV-OK კომპოსტის სახლი ხელთათმანებისთვის - 01

 • TUV-OK Compost Industiral ხელთათმანებისთვის - 01

 • TUV-OK Compost Industiral საფოსტო ჩანთებისა და მოქნილი შეფუთვისთვის - 01 - 01

 • TUV-OK Compost Industiral საფოსტო ჩანთებისა და მოქნილი შეფუთვისთვის - 01

 • TUV-OK Compost Industiral Zipper ჩანთებისთვის - 01

 • TUV-Seedling 7P2261 ჩანთებითა და ტომრებით ვაჭრობისთვის - 01

 • TUV-Seedling 7P2262 სავაჭრო ჩანთებისთვის - 01

 • TUV-Seedling 7P2394 ხილისა და ბოსტნეულის ჩანთებისთვის - 01

 • TUV-Seedling 7P2487 ხელთათმანებისთვის - 01

 • TUV-Seedling 7P2488 საფოსტო ჩანთებისა და მოქნილი შეფუთვისთვის - 01